Odszkodowanie dla współmałżonka będącego jednocześnie współwłaścicielem pojazdu.

Czy osobie poszkodowanej będącej współmałżonkiem sprawcy i jednocześnie współwłaścicielem pojazdu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Odpowiedź brzmi tak, jednak Ubezpieczyciel często uchyla się od odpowiedzialności. Towarzystwa odmawiające wypłaty odszkodowań argumentują, że na podstawie umowy ubezpieczenia OC można je wypłacić tylko osobie trzeciej, a nie właścicielowi czy współwłaścicielowi pojazdu. Czytaj dalej