Jak wysokie odszkodowanie powypadkowe mogę dostać? Nawet pól miliona złotych!

Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dojdzie do poważnych urazów, chodzi tu zarówno o wszelkie urazy ciała, a także psychiczne następstwa wypadku, trzeba zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Niestety, bardzo często Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość należnego odszkodowania, a co za tym idzie nie dochodzi do rzeczywistego, pełnego naprawienia szkody, jakiej osoba poszkodowana doznała . Wniosek taki płynie z porównania wielkości kwot oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z kwotami uzyskanymi w takich sprawach na drodze sądowej. Czytaj dalej

Poślizgnąłem się na chodniku, od kogo dochodzić odszkodowania?

Na właścicielach, ewentualnie zarządcach nieruchomości i spoczywa obowiązek, dbania o stan chodników. Niewiele osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosło szkody materialne w związku z wypadkiem na nieodśnieżonym chodniku lub oblodzonym, zdaje sobie sprawę, że przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czytaj dalej

Czy poszkodowanemu należy się zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu przed ubezpieczycielem?

Przez długi okres czasu sądy powszechne nie miały wypracowanej jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. W związku z zaobserwowaną przez Rzecznika Ubezpieczonych rozbieżnością stanowisk judykatury w kwestii roszczeń osób poszkodowanych w zakresie zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zastępującego poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym zasadnym stało się przedłożenie Sądowi Najwyższemu wniosku o podjęcie uchwały rozstrzygającej tę kwestię Czytaj dalej

Odszkodowanie za opiekę sprawowaną przez osoby trzecie.

Zazwyczaj w wyniku uszczerbku na zdrowiu doznanego w trakcie wypadku, w czasie pobytu w szpitalu, jak i przez długi okres po powrocie do domu czeka nas ciężki proces dochodzenia do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Najczęściej przez cały ten okres korzystamy z opieki małżonka, dzieci i całej rodziny  lub z opieki specjalistycznej np. pielęgniarki. Czy przysługuje nam prawo do zrekompensowania kilkudziesięciu a nieraz kilkuset godzin poświęconych na opiekę nad chorym czy rekonwalescentem? Czytaj dalej