Odszkodowanie za opiekę sprawowaną przez osoby trzecie.

Zazwyczaj w wyniku uszczerbku na zdrowiu doznanego w trakcie wypadku, w czasie pobytu w szpitalu, jak i przez długi okres po powrocie do domu czeka nas ciężki proces dochodzenia do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Najczęściej przez cały ten okres korzystamy z opieki małżonka, dzieci i całej rodziny  lub z opieki specjalistycznej np. pielęgniarki. Czy przysługuje nam prawo do zrekompensowania kilkudziesięciu a nieraz kilkuset godzin poświęconych na opiekę nad chorym czy rekonwalescentem?

W myśl art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93) odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty wynikłe z uszkodzenia i rozstroju zdrowia. Przepis ten obejmuje również koszty opieki, związane z udzieleniem pomocy poszkodowanemu w domu.

Wszelkie koszty trzeba w należyty sposób udowodnić, przedstawiając dokładne obliczenia w zakresie sprawowanej opieki. Konieczne jest wykazanie, ile godzin była sprawowana taka opieka i wskazanie kwoty, której za taką opiekę dochodzimy wraz z ewentualnymi odsetkami. Przyjmowane w orzecznictwie stawki godzinowe za pomoc osób trzecich sięgają 12 zł, chociaż trzeba mieć na uwadze, że sądy rozstrzygają każdą sprawę indywidualnie (por. np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 sierpnia 2012 roku, syg. akt: III APa 22/11). Przydatne jest również złożenie jako dowodu oświadczenia osób sprawujących opiekę nad chorym, w którym osoba ta potwierdzi wymiar czasowy oraz charakter opieki.

Istotne jest też to, że prawo poszkodowanego do ekwiwalentu z tytułu zwiększonych potrzeb w postaci konieczności korzystania z opieki osób trzecich nie wymaga wykazania, że osoba poszkodowana rzeczywiście ponosiła konkretne wydatki na koszt opieki ani wskazania faktycznej wysokości tych kosztów. Za wystarczające uważa się potwierdzenie przez te osoby, że taka opieka była sprawowana, na czym polegała i jak długo trwała. Punktem odniesienia dla oceny zasadności udzielenia poszkodowanemu pomocy jest charakter doznanych przez niego obrażeń ciała. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że opieka ta może być sprawowana przez osoby poszkodowanemu najbliższe i członków rodziny. Takie stanowisko przyjął m. in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 lipca 1977 roku (syg. I CR 143/77).

Warto zatem nie tylko korzystać z takiej pomocy ale i prowadzić związaną z nią dokumentację, która pozwoli poszkodowanemu uzyskać również odszkodowanie za opiekę osoby trzeciej, włożony przez nią czas i wysiłek w wyzdrowienie czy osiągnięcie sprawności w funkcjonowaniu poszkodowanego.

Źródła:

  1. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964, poz. 93)
  2. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2012 roku, syg. akt: III APa 22/11.
  3. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1977 roku, syg. akt: I CR 143/77.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s