Pokrzywdzeni w wypadku komunikacyjnym to konsumenci!

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował 9 listopada 2013 roku uzasadnienie wyroku, wydanego na skutek wniesienia odwołania na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczyła uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, działania Ubezpieczyciela ograniczających zakres odpowiedzialności wobec poszkodowanych w wypadkach drogowych, realizujących swoje uprawnienia z tytułu OC. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jaki wpływ ma wyrok na położenie poszkodowanych dochodzących odszkodowania. Czytaj dalej