Pokrzywdzeni w wypadku komunikacyjnym to konsumenci!

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował 9 listopada 2013 roku uzasadnienie wyroku, wydanego na skutek wniesienia odwołania na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczyła uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, działania Ubezpieczyciela ograniczających zakres odpowiedzialności wobec poszkodowanych w wypadkach drogowych, realizujących swoje uprawnienia z tytułu OC. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jaki wpływ ma wyrok na położenie poszkodowanych dochodzących odszkodowania.

Najważniejszym punktem tego uzasadnienia jest uznanie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym za konsumenta w rozumieniu art.221 k.c. Sąd podkreśla, że mimo iż pokrzywdzonego nie łączy z ubezpieczycielem żaden stosunek umowny, to dokonuje on czynności prawnych w stosunku do Ubezpieczyciela, choćby poprzez zgłoszenie szkody, a zatem uzasadnione jest przyznanie takiej osobie status konsumenta. Opierając się na tym stwierdzeniu, nie są już Państwo zdani wyłącznie na dobra wolę Ubezpieczyciela. Poszkodowany jest konsumentem, a zatem może liczyć na szczególną ochronę.

Tak jak w sprawie, której dotyczy wyrok, poszkodowany może zwrócić się o pomoc do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W razie podejrzenia, lub zawiadomienia (uprawnienie przysługuje każdemu) o stosowaniu przez Ubezpieczyciela praktyk bezprawnych i godzących w zbiorowy interes konsumenta, z urzędu wszczyna on postępowanie. Warto zwrócić uwagę, że działaniem bezprawnym w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów może być nie tylko działanie naruszające przepisy prawne, ale również naruszające dobre obyczaje. Gdy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzi wystąpienie tych elementów wydaje decyzję nakazującą zaniechanie stosowania takiej praktyki uznając ją za niezgodną z prawem.

Na uwagę zasługują także uregulowania dotyczące niedozwolonych postanowień umownych, których Rejestr znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi, którego prawa zostały naruszone przez przedsiębiorcę, wskutek zastosowania niedozwolonej klauzuli umownej, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu cywilnego o uznanie klauzuli za niewiążącą, w oparciu o art. 3851 § 1 k.c., a także prawo wniesienia powództwa o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 47936 i n. k.p.c., a prawomocne orzeczenie tego sądu określające postanowienie umowne jako niedozwolone, znajdzie zastosowanie we wszystkich sprawach podobnego rodzaju. Oznacza to, że każdy poszkodowany, któremu narzucone zostanie przez Ubezpieczyciela podobne postanowienie, ma prawo powołać się na zapadłe orzeczenie.

Jak więc widzimy powyższe zakwalifikowanie poszkodowanych w wypadkach drogowych jako konsumentów dostarcza nowych środków obrony wobec nie zawsze uczciwych Ubezpieczycieli, przyznając szybszy i mniej zawiły sposób dochodzenia swoich praw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródła:

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 9 listopada 2013 r., sygn. akt XVII AmA 35/12

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s