Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynikających ze szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.

Roszczenia odszkodowawcze, jak co do zasady wszystkie roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może jednak nastąpić dopiero po upływie terminu przedawnienia, w przeciwnym razie jest nieważne. Czytaj dalej