Jak wysokie odszkodowanie powypadkowe mogę dostać? Nawet pól miliona złotych!

Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dojdzie do poważnych urazów, chodzi tu zarówno o wszelkie urazy ciała, a także psychiczne następstwa wypadku, trzeba zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Niestety, bardzo często Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość należnego odszkodowania, a co za tym idzie nie dochodzi do rzeczywistego, pełnego naprawienia szkody, jakiej osoba poszkodowana doznała . Wniosek taki płynie z porównania wielkości kwot oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z kwotami uzyskanymi w takich sprawach na drodze sądowej. Czytaj dalej