Poślizgnąłem się na chodniku, od kogo dochodzić odszkodowania?

Na właścicielach, ewentualnie zarządcach nieruchomości i spoczywa obowiązek, dbania o stan chodników. Niewiele osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosło szkody materialne w związku z wypadkiem na nieodśnieżonym chodniku lub oblodzonym, zdaje sobie sprawę, że przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czytaj dalej